Monthly Archives: март 2021

Структорно Окабеляване

Кабелните системите дават възможност за управление и администриране от минимален обслужващ персонал. Изградените кабелни трасета могат да бъдат както с медни кабели така и с оптични като се допуска в една мрежа и комбинирането на двата вида оптични и медни кабели. Структурното окабеляване трябва да покрива точно определени стандарти, които се различават при инсталация в […]