Контакти

Email : office@itexpert-bg.com

Тел за връзка : 0896672425 

Офис в гр.Пловдив : Брезовско шосе 145

Офис в с.Първенец ул. Съединение 41

 

Николай Сакутов
System Administrator

инж.Минчо Иванов
Видеонаблюдение и контрол на достъп

инж.Петя Сакутова
Офис сътрудник