Настройка и изграждане на компютърна мрежа

Настройка и изграждане на цялостна компютърна мрежа

Монтиране на rack

Кръмпване на patch панели