ОПТИЧНИ МРЕЖИ – Изграждане на свързаност

Ние подпомагаме нашите клиенти и ще ви насочим към съответния специалист с подходящ професионален опит, който ще поеме вашия случай. Разполагаме с квалифицирани специалисти като електроинженери, инженери телекомуникации, специалисти по мобилни и безжични комуникации, консултанти, компютърни специалисти, машинни инженери и други.

Ние предлагаме: 

 • Инсталация на оптични мрежи;
 • Проектиране и изграждане на оптични трасета;
 • Изграждане на слаботокови инсталации;
 • Сплайс и измерване;
 • Мрежова свързаност и структурно окабеляване;
 • Измерване на оптични трасета с OTDR;
 • Измерване на хроматична дисперсия (CD) измерване поляризация в режим на дисперсия (PMD);
 • Монтаж на оптични разпределителни кутии и оптични разпределителни пач панели (ODF);
 • Откриване на неизправности в кабела и аварийно възстановяване;
 • FTTH широколентови мрежи;
 • Тестване и сертифициране на оптични мрежи;
 • Доставка на компоненти за оптични кабелни линии.