Вид услуга

Цена без ддс

Монтаж и настройка на HD аналогова камера до 3.5м

50.00 лв.

Монтаж и настройка на IP камера до 3.5м

60.00 лв.

Монтаж и настройка на IP камера от 3.5м до 5м

70.00 лв.

Монтаж и настройка на IP камера от 5м до 7м

98.00 лв.

Монтаж и настройка на IP камера от 7м до 9м

156.00 лв.

Монтаж и настройка на 4 канален видеорекордер

50.00 лв.

Монтаж и настройка на 8 канален видеорекордер

68.00 лв.

Монтаж и настройка на 16 канален видеорекордер

90.00 лв.

Монтаж и настройка на 32 канален видеорекордер

135.00 лв.

Монтаж и настройка на 4 канален NVR видеорекордер

50.00 лв.

Монтаж и настройка на 8 канален NVR видеорекордер

68.00 лв.

Монтаж и настройка на 16 канален NVR видеорекордер

90.00 лв.

Монтаж и настройка на 32 канален NVR видеорекордер

135.00 лв.

Монтаж на захранващ блок тип табло

35.00 лв.

Монтаж на захранващ блок корпус

18.00 лв.

Монтаж и настройка на рутер

60.00 лв.

Монтаж и настройка на устройства тип (BRIDGE) Mikrotik/Ubiquiti

80.00 лв.

Посещение от техническо лице за 1 час за отстраняване на проблем . (започнат час)

60.00 лв.

Полагане на кабел (коване на кабел с такер) за л.м

1.40 лв.

Полагане на кабел в гофрирана тръба за л.м

1.85 лв.

Полагане на кабел в ПВЦ кабелен канал за л.м

1.85 лв.

Транспортни разходи за к.м

0.38 лв.

Смяна на забравена парола на DVR/NVR + Посещение 

 40.00 лв

Монтаж на хард диск  

20.00 лв

Посещение при клиент

20.00 лв