Компютърна Поддръжка на предприятия / хотели,заводи,счетоводни офиси ,ресторанти и други /