Абонаментна компютърна поддръжка от Itexpert-bg.com
Предимства:
• Времеви диапазон за техническа поддръжка: от Понеделник до Петък, от 9:30 до 17:30 часа;
• Реакция при проблем чрез дистанционен достъп – от 1 час ;
• Реакция на място – от 2 до 8 часа ;
• Техническа поддръжка извън времевия диапазон се заплаща допълнително;
• 24х7 мониторинг на критична техника – Интернет свързаност, рутери и сървъри;
• Мониторинг на пощенските сървъри за ранно известяване при попадане в BLACKLIST;
• Възможност за известяване на проблеми и задачи посредством web базирана ticket система с пълен анализ и статистика на реакция, етапи на решаването на проблемите, срокове и информация за повторяемост;
• Инсталация на компютърни модули и софтуер, ремонт на компютри, лаптопи, принтери, монитори и др. с 5% отстъпка от цените на сервиза;
• Фиксирана цена при съгласувано извършване на технически услуги, като сървърна инсталация/преинсталация, миграция, настройка, мрежови ремонти и други проекти по развитие на IT инфраструктурата;
• Консултация и помощ по телефон или e-mail;
• Преференциални цени за закупуване на софтуер и хардуер;
• Доставка на консумативи: тонери, мастилници, хартии. Рециклиране на тонери;